fredag 5 juni 2009

Aftonbladet vs sverigedemokraterna

Alltså, jag tycker att SD kan nacka sig själva långsamt. De fyller ingen som helst funktion. Men de har RÄTT att inte fylla någon som helst intellektuell funktion, de har rätt att vara sjukligt hjärndöda.

Jag gillar därför aftonbladets giv idag. Att ta emot annonspengar och skänka dem till antirasister.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5319861.ab

torsdag 4 juni 2009

Den förra tv-debatten...

Det var som att höra mina egna ord upprepas för mitt inre, den borgerliga debattretoriken: där argumenten tryter: ljug . Jag satt och häpnade över statsministerns raljerande. Han talade om statsfinanserna vad frågan än handlade om, han försökte se ut som en ansvarsfull och präktig ledare, men framstod snarare som en skrämd hare.

Fredrik anklagade i tv-programmet ”Agenda” Mona för att vilja dra in på jobb inom energisektorn, men sa inte att dessa satsningar ligger ett par fem sex år i framtiden, samtidigt som han hade mage att säga att oppositionen förde en jobbfientlig politik. Det låter ju bra ända tills man kommer ihåg att redan nu förlorar statsanställda sköterskor sina jobb. Och så vidare…

Vi måste ha en trygg statsfinans, upprepar den desperate ledaren. Han säger det, men påminner inte gärna om att de skattesänkningar som han genomfört givetvis ökat på underskottet i hundramiljarderkronorsklassen; och i den nuvarande budgeten är vinsten från alla statliga företag borgarna sålt inräknad, vilket är något vi omöjligen kan räkna med i framtiden. Vi har blivit fattigare, men Fredrik försöker istället skrämmas med hutlösa skattehöjningar, oansvarig ekonomi och så vidare, ett argument som ter sig ganska löjligt, historiskt sett, om man kollar vilken färg som klarat av ekonomin bäst. Men det är ju det där med att ljuga. Om man gör det ett par gånger börjar folk till slut att tro det som sägs, bara för att de hört det upprepas in absurdum. De borgerliga medierna sjunger med i valsen, men vem hade trott annat?

Nästa giv var ändock toppen av ett strålande utfört nummer: verklighetsvåldtäkt! Han skyllde den ekonomiska krisen på Mona Sahlin. Jag har aldrig hört något så dumt och beklämmande faktabefriat. Börjar man nysta i den gigantiska ekonomiska kris som råder blir det dock uppenbart att anledning är ett resultat av borgerlig politik, och centralt den nyliberala , laglösa, marknadsentreprenadmanin. Det går liksom inte att förneka. Hur depressionen skall läggas på Monas axlar är något som endast den dummaste, fullaste utomjordingen skulle klara av. Såtillvida att utomjordingar kan bli fulla. Någon av alla utomjordingar borde ju vara dum i alla fall. Någon som inte är statsminister i sverige.

Det är inte upplyftande att titta på tv alla gånger.